DMCA.com Protection Status

Ngày Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 09/11/2018

Trong đời sống xã hội, pháp luật có một vai trò vô cùng quan trọng. Nó vừa là công cụ hữu hiệu, không thể thiếu đối với Nhà nước trong công tác quản lý xã hội, vừa là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

Việt Nam đang tiến hành đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, pháp luật càng có vai trò và ý nghĩa quan trọng đòi hỏi việc nắm vững bản chất, quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. 66 năm sau, vào tháng 06/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 09/11 làm “Ngày Pháp luật Việt Nam” với ý nghĩa: “tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội” – Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.

Để hưởng ứng “Ngày Pháp luật”, các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương tập trung triển khai rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt các quy định của pháp luật và thực hiện pháp luật một cách chuẩn chỉnh hơn. Có thể nói, “Ngày Pháp luật” là một hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật vô cùng hiệu quả, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống hơn.

Công ty Luật SMiC, với vai trò là đơn vị doanh nghiệp có mối quan hệ gần gũi với pháp luật nước nhà, sẽ luôn luôn cố gắng nâng cao năng lực làm việc để có thể tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc thực thi cũng như nâng cao hiểu biết về pháp luật, xây dựng ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật. Ngoài ra, SMiC cũng nỗ lực nghiên cứu, đánh giá để đưa ra những quan điểm, ý kiến, giải pháp đóng góp vào công cuộc xây dựng, đổi mới và hoàn thiện pháp luật nước nhà.

Mọi người dân Việt Nam đang sống trong một đất nước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, mỗi công dân cần tự ý thức được vai trò của pháp luật đối với xã hội nói chung và với chính bản thân mình nói riêng để thực hiện nghiêm chỉnh phương châm, đường lối của Đảng và Nhà nước đã đưa ra: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Các tin khác