DMCA.com Protection Status

“Có gì đó bất thường đằng sau báo cáo của Global Witness”

 

Đó là nhận định của luật sư Trịnh Văn Quyết, Tổng giám đốc Công ty Luật SmiC khi quan sát diễn biến cổ phiếu HAG trong mấy phiên vừa qua.

 

Ông Trịnh Văn Quyết

Về cáo buộc của Global Witness với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), tôi cho rằng, bằng chứng mà tổ chức này đưa ra chỉ dựa trên các điều tra của riêng họ. Đối với các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật, các thông tin, tài liệu đều phải được điều tra, xác minh cụ thể, rõ ràng trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Điều này có nghĩa là, các bằng chứng mà Global Witness trong cáo buộc với HAGL đến thời điểm hiện nay chỉ có giá trị thông tin, truyền thông, chưa thể coi là có giá trị pháp lý để chứng minh HAGL có vi phạm gì không.

Ngược lại, nếu HAGL có bằng chứng rằng Global Witness đã đưa ra báo cáo sai, không dựa trên cơ sở xác thực nào, HAGL có thể tính đến chuyện yêu cầu tổ chức này cải chính, thậm chí bồi thường thiệt hại vì làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của công ty này. Rõ ràng, sau khi Global Witness tung ra báo cáo về HAGL, chưa biết những cáo buộc trên là đúng hay sai, thì các cổ đông của công ty này đã bị thiệt hại rất lớn về cả uy tín và vật chất, mà điều dễ thấy đầu tiên là giá cổ phiếu HAG đã giảm mạnh sau thông tin này. Tuy nhiên, động thái mua vào cổ phiếu HAG của nhà đầu tư nước ngoài 2 ngày qua làm tôi nghĩ đến có điều gì đó bất thường đằng sau báo cáo của Global Witness.

Trở lại các vấn đề pháp lý liên quan tới những cáo buộc của Global Witness, luật pháp của nước sở tại sẽ điều chỉnh trực tiếp. Bên cạnh pháp luật của nước sở tại, các công ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, thậm chí là các hiệp định về bảo hộ đầu tư cũng có thể được áp dụng. Riêng pháp luật Việt Nam, HAGL sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Cần nói thêm rằng, ngoài nhóm vấn đề/tranh chấp trên, sẽ có thể có những tranh chấp giữa HAGL và/hoặc các công ty con của HAGL thành lập ở Lào và Campuchia với các doanh nghiệp liên quan đến các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong quá trình lập và triển khai dự án của HAGL. Loại tranh chấp này có thể là tranh chấp hoàn toàn trong phạm vi lãnh thổ và chịu sự điều chỉnh đơn thuần của pháp luật Lào và Campuchia. Loại tranh chấp này cũng có thể rơi vào trường hợp mà pháp luật cho phép các bên lựa chọn luật áp dụng. Do vậy, để xem luật nào áp dụng thì cần phải xem cụ thể hơn đó là tranh chấp gì, các bên có thỏa thuận về luật áp dụng như thế nào.

Hoàng Hương (Đầu tư chứng khoán)

Các tin khác