DMCA.com Protection Status

Thảo Luận Chính Sách

Làm Sao Thoát “Ám Ảnh” Giải Phóng Mặt Bằng? Làm Sao Thoát “Ám Ảnh” Giải Phóng Mặt Bằng?

Theo quy định hiện hành, tại Việt Nam có hai hình thức lấy đất để thực hiện dự án. Một là Nhà nước thu hồi khi dự án thuộc diện phục vụ mục đích quốc phòng, ...

Xem thêm
LS Trịnh Văn Quyết Nói Về Việc Sửa Đổi Luật Doanh Nghiệp LS Trịnh Văn Quyết Nói Về Việc Sửa Đổi Luật Doanh Nghiệp

Qua hơn 7 năm áp dụng, Luật Doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều sự bất cập, chưa phản ánh được sự phát triển,.....

Xem thêm
Thanh Tra Quận Hoàng Mai Cần Tuân Thủ Đúng Pháp Luật Thanh Tra Quận Hoàng Mai Cần Tuân Thủ Đúng Pháp Luật

Trong quá trình giải quyết khiếu nại (KN), Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ủy quyền cho Chánh Thanh tra Quận...

Xem thêm
Bất Động Sản: Bùng Nổ Về Phương Thức Đầu Tư Mới Bất Động Sản: Bùng Nổ Về Phương Thức Đầu Tư Mới

"Cùng với quá trình tái cấu trúc chung của toàn bộ nền kinh tế thì chắc chắn thị trường bất động sản ...

Xem thêm
Thông Tư 16/2010/TT-BXD Và Tác Động Của Nó Tới Thị Trường Bất Động Sản

Thị trường Bất động sản năm 2010 đã bị tác động rất nhiều khi Nghị định 71/NĐ-CP ra đời. Tuy nhiên những điểm khúc mắc theo quy định của Nghị định 71/NĐ-CP về vấn đề sang nhượng tài sản ...

Xem thêm