Thảo Luận Chính Sách

Vấn Đề Hủy Bỏ Quyết Định Của Đại Hội Đồng Cổ Đông Theo Pháp Luật Doanh Nghiệp Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong công ty cổ phần (CTCP) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty1. ĐHĐCĐ thông qua các quyết định...

Xem thêm
Doanh Nghiệp Lo Mắc Kẹt Với Nhà Ở Xã Hội? Doanh Nghiệp Lo Mắc Kẹt Với Nhà Ở Xã Hội?

Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư các dự án bất động sản rầm rộ xin chuyển đổi dự án nhà thương mại sang ...

Xem thêm
Tư Duy Phát Triển Và Vấn Đề Thực Thi Luật Cạnh Tranh Tại Việt Nam Tư Duy Phát Triển Và Vấn Đề Thực Thi Luật Cạnh Tranh Tại Việt Nam

Luật Cạnh tranh có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2005. Sau gần 5 năm thực thi, đã có 01 vụ việc hạn chế cạnh tranh và 40 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh được xử lý theo quy định của Luật này...

Xem thêm
Bình Luận Về Chế Định Hợp Đồng Trong BLDS Bình Luận Về Chế Định Hợp Đồng Trong BLDS

Phần hợp đồng của Bộ Luật Dân Sự (“BLDS”) nên được xây dựng theo hướng thay thế các quy định về hợp đồng của Luật Thương mại...

Xem thêm
Cho Phép Nổ Súng Trong Trường Hợp Đặc Biệt Là Cần Thiết Cho Phép Nổ Súng Trong Trường Hợp Đặc Biệt Là Cần Thiết

Chúng ta cần phải tách bạch việc ngăn chặn khả năng người thi hành công vụ lạm dụng quyền hành của mình....

Xem thêm