Luật sư chính

Nguyễn Đặng Nhật Minh
Trợ lý Luật sư
Phạm Quang Huy
Trợ lý Luật sư
Văn Thùy Linh
Trợ lý Luật sư

Nguyễn Đặng Nhật Minh

Trợ lý Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
  • 03 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp các vụ án hành chính, dân sự, kinh tế, hình sự …;

  • Kinh nghiệm thực tế giải quyết các vụ án kinh tế, dân sự, hành chính … tại Tòa án và Trọng tài;

  • Có kinh nghiệm đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế với đối tác, đại diện cho khách hàng làm việc với đối tác và cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài tố tụng.

Thông tin liên hệ

Email: minhndn@smic.org.vn

Phạm Quang Huy

Trợ lý Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Tốt nghiệp khoá đào tạo nghề Luật sư (Học viện Tư pháp)

Kinh nghiệm
  • Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài; lao động, bất động sản, soạn thảo và đàm phán ký kết hợp đồng….
  • Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến doanh nghiệp, lao động, đầu tư nước ngoài;….
  • Kinh nghiệm thực tế giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, dân sự, lao động … tại Tòa án.
Thông tin liên hệ

Email: huypq@smic.org.vn

Văn Thùy Linh

Trợ lý Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
  • Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài; lao động, bất động sản, soạn thảo và đàm phán ký kết hợp đồng….

  • Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến doanh nghiệp, lao động, đầu tư nước ngoài;….

  • Kinh nghiệm thực tế giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, dân sự, lao động … tại Tòa án.

Thông tin liên hệ

Email: linhvt@smic.org.vn