Luật sư chính

LS. Lại Thị Hồng
Trưởng phòng Tư vấn Dự án
Lê Thị Bích Vân
Chuyên viên Tư vấn
Phạm Quang Huy
Trợ lý Luật sư
Văn Thùy Linh
Trợ lý Luật sư

LS. Nguyễn Thị Kim Xuân

Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm
 • Có 19 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật thường xuyên/ tranh tụng cho nhiều doanh nghiệp, công ty chứng khoán;

 • Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng/Giao dịch trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, hợp đồng mua bán các sản phẩm bất động sản; 

 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống các văn bản định chế của doanh nghiệp;

 • Có sự am hiểu sâu sắc về cơ cấu bộ máy quản trị, điều hành nội bộ, nghiệp vụ kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực cho sự hoàn thiện của nhiều doanh nghiệp;

 • Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các Công ty đại chúng, Tập đoàn kinh tế lớn.

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin liên hệ

Email: xuanntk@smic.org.vn
Điện thoại: 0915112340

LS. Lại Thị Hồng

Trưởng phòng Tư vấn Dự án
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sỹ Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện Tư pháp).

Kinh nghiệm
 • Hơn 9 năm kinh nghiệm tư vấn về bất động sản, dự án bất động sản;

 • Tham gia soạn thảo, đàm phán hợp đồng trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản;

 • Từng tham gia tư vấn và hỗ trợ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án;

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổng công ty lớn của nhà nước.

Thông tin liên hệ

Email: laihong@smic.org.vn

Lê Thị Bích Vân

Chuyên viên Tư vấn
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm
 • Có hơn 04 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài; lao động, sở hữu trí tuệ, bất động sản, soạn thảo và đàm phán ký kết hợp đồng,…
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tư vấn thường xuyên các vấn đề về đầu tư, lao động, đất đai trong quá trình triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là các doanh nghiệp quốc tịch Hàn Quốc;
 • Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài;
 • Kinh nghiệm làm việc, đàm phán với khách hàng, đối tác nước ngoài, đặc biệt là các khách hàng, đối tác Hàn Quốc

Phạm Quang Huy

Trợ lý Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Tốt nghiệp khoá đào tạo nghề Luật sư (Học viện Tư pháp)

Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài; lao động, bất động sản, soạn thảo và đàm phán ký kết hợp đồng….
 • Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến doanh nghiệp, lao động, đầu tư nước ngoài;….
 • Kinh nghiệm thực tế giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, dân sự, lao động … tại Tòa án.
Thông tin liên hệ

Email: huypq@smic.org.vn

Văn Thùy Linh

Trợ lý Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài; lao động, bất động sản, soạn thảo và đàm phán ký kết hợp đồng….

 • Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến doanh nghiệp, lao động, đầu tư nước ngoài;….

 • Kinh nghiệm thực tế giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, dân sự, lao động … tại Tòa án.

Thông tin liên hệ

Email: linhvt@smic.org.vn