Luật sư chính

Lại Thị Hồng
Chuyên viên tư vấn
Lương Thị Hồng Nhung
Chuyên viên tư vấn
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chuyên viên tư vấn

Lưu Thị Kim Thanh

Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội); Thạc sỹ Luật (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tư vấn thường xuyên các vấn đề về thuế, lao động, đất đai trong quá trình triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài;
 • Có kinh nghiệm tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
 • Có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp  hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, tranh chấp dân sự, đất đai;
 • Có kinh nghiệm đại diện cho khách hàng làm việc với đối tác, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tòa án, Trọng tài;
 • Có kinh nghiệm đàm phán hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án tại Việt Nam và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đầu tư
Thông tin liên hệ

Email: thanhltk@smic.org.vn

Lại Thị Hồng

Chuyên viên tư vấn
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sỹ Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện Tư pháp).

Kinh nghiệm
 • Hơn 9 năm kinh nghiệm tư vấn về bất động sản, dự án bất động sản;

 • Tham gia soạn thảo, đàm phán hợp đồng trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản;

 • Từng tham gia tư vấn và hỗ trợ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án;

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổng công ty lớn của nhà nước.

Thông tin liên hệ

Email: laihong@smic.org.vn

Nguyễn Đức Thành

Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
 • Kinh nghiệm tư vấn cho các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; Tư vấn các Hợp đồng/Giao dịch liên quan đến sáp nhập doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng và giải quyết tranh chấp.

 • Kinh nghiệm tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài;

 • Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước;

 • Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức và các đối tác nước ngoài.

Thông tin liên hệ

Email: thanhnd@smic.org.vn

Nguyễn Thị Thanh Hảo

Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)

Kinh nghiệm
 • 08 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp các vụ án hành chính, dân sự, kinh tế, hình sự …;
 • Nhiều năm kinh nghiệm soạn thảo, đàm phán hợp đồng trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại;
 • Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản trị nội bộ cũng như hoạt động kinh doanh sản xuất;
 • Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực dân sự, hành chính, thương mại…
 • Từng tư vấn và đại diện cho nhiều tập đoàn kinh tế lớn ký kết và thực hiện các hợp đồng và các dự án đầu tư;
 • Có kinh nghiệm đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế với đối tác, đại diện cho khách hàng làm việc với đối tác và cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài tố tụng;
 • Từng đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tham gia tố tụng tại trong nhiều vụ án dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại…
 • Là Luật sư tham gia tố tụng bào chữa/bảo vệ quyền lợi cho thân chủ tại các giai đoạn xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm) trong các vụ án dân sự, hình sự và kinh doanh thương mại
Thông tin liên hệ

Email: haontt@smic.org.vn

Lương Thị Hồng Nhung

Chuyên viên tư vấn
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sỹ Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng/Giao dịch trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, hợp đồng mua bán các sản phẩm bất động sản; Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng;

 • Có kinh nghiệm tham gia tư vấn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, lao động, báo chí, bán vốn của doanh nghiệp nhà nước;

 • Có kinh nghiệm trong việc tư vấn các thủ tục để thực hiện việc xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện cho doanh nghiệp;

 • Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống văn bản nội bộ của doanh nghiệp;

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin liên hệ

Email: nhunglth@smic.org.vn

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên tư vấn
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sĩ Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng/Giao dịch trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, hợp đồng mua bán các sản phẩm bất động sản…; Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng;

 • Có kinh nghiệm tham gia tư vấn trong các dự án có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước;

 • Có kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ tranh chấp ở trong nước;

 • Có quan hệ sâu rộng và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin liên hệ

Email: nhungnth@smic.org.vn