DMCA.com Protection Status

Xử Phạt HC Trong Hoạt Động TM, SX, Buôn Bán Hàng Giả, Hàng Cấm Và Bảo Vệ Quyền Lợi NTD

Theo đó, phạt tiền 10 - 20 triệu đồng; 20 - 30 triệu đồng và 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng; từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng và từ 30 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì giả có số lượng từ 10.000 đơn vị trở lên; phạt tiền lần lượt từ 10 - 20 triệu đồng;  20 - 30 triệu đồng và 70 - 100 triệu đồng đối với hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng; từ 30 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và hàng cấm có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng...

Ngoài ra, hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá, có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc từ 01 tỷ đồng trở lên nhằm bán lại thu lợi bất chính mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng hoặc từ 80 - 100 triệu đồng.

- Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại;

-  Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại;

-  Nghị định số 76/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP;

-  Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả