DMCA.com Protection Status

Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Hoạch Và Đầu Tư

Ngày 11/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Theo đó, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư bao gồm vi phạm trong các lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn Nhà nước; đầu tư trong nước, đầu tư ra nước ngoài và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; quản lý đấu thầu; đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Trong đó đáng chú ý là quy định về xử phạt đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác x

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi kê khai không trung thực, không chính xác khi đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; đăng ký giải thể doanh nghiệp...; phạt tiền lần lượt từ 01 - 02 triệu đồng; 10 - 20 triệu đồng và 25 - 30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định; không góp đủ số vốn như đã đăng ký; và hành vi kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc kinh doanh dưới danh nghĩa doanh nghiệp khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc đã giải thể)...

Ngoài các mức phạt tiền nêu trên, Nghị định cũng quy định việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác; buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định; buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật... Các biện pháp này được áp dụng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 và Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010.