DMCA.com Protection Status

Quy Định Mới Về Khung Giá Của Mức Bán Lẻ Điện Bình Quân Các Năm 2013 – 2015

Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2165/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 – 2015.

Cụ thể, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.437 đồng/kWh và mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 1.835 đồng/kWh. Như vậy, căn cứ vào khung giá trên, giá bán lẻ điện bình quân trong các năm 2013-2015 được điều chỉnh không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá, theo cơ chế điều chỉnh giá bán điện do Thủ tướng Chính phủ quy định và phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực.

Việc ban hành khung giá bán lẻ tối thiểu và tối đa thực sự cần thiết trong giai đoạn này, để tránh tình trạng người dân bức xúc vì giá điện tăng một cách tùy tiên như đã diễn ra thời gian qua.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2013.