DMCA.com Protection Status

Quy Định Lãi Suất Tối Đa Đối Với Tiền Gửi Bằng Đồng Việt Nam Tại Tổ Chức Tín Dụng Nước Ngoài

Theo đó, NHNN quy định mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 2%/năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 7,5%/năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường. Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 8%/năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2013.