DMCA.com Protection Status

Phạt Đến 30 Triệu Với Hành Vi Hối Lộ Kiểm Toán

Ngày 16/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo quy định, hành vi mua chuộc, hối lộ, hay thông đồng với tổ chức kiểm toán nhằm làm sai lệch kết quả kiểm toán sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi đe dọa, trả thù người kiểm toán hoặc các hành vi cản trở, hạn chế việc kiểm toán.

Riêng hành vi từ chối hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác tài liệu cần thiết theo yêu cầu của kiểm toán viên hoặc tổ chức kiểm toán sẽ bị phạt ở mức cảnh cáo.
Trường hợp đơn vị kiểm toán giải trình không đầy đủ, kịp thời về nội dung ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán theo yêu cầu sẽ phải chịu phạt đến 20 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2013