Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Sẽ Không Được Dùng Ngoại Tệ Để Đầu Tư Gián Tiếp Tại Việt Nam Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Sẽ Không Được Dùng Ngoại Tệ Để Đầu Tư Gián Tiếp Tại Việt Nam

Ngày 12/03/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở...

Xem thêm
Công Trình Xây Dựng Không Phép Nộp Tiền Để Tiếp Tục Tồn Tại Công Trình Xây Dựng Không Phép Nộp Tiền Để Tiếp Tục Tồn Tại

Ngày 12/02/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 02/2014/TT-BXD...

Xem thêm
Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng Các Khoản Thu Từ Hoạt Động Quản Lý Dự Án Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng Các Khoản Thu Từ Hoạt Động Quản Lý Dự Án

Ngày 06/01/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTC...

Xem thêm
Dự Thảo Các Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Phải Được Trình Chính Phủ Trước Ngày 15/04/2014 Dự Thảo Các Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai Phải Được Trình Chính Phủ Trước Ngày 15/04/2014

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 thay thế cho Luật đất đai năm 2003...

Xem thêm