Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Quy Định Mới Về Hoạt Động Mua Bán Hàng Hóa Của Doanh Nghiệp FDI Quy Định Mới Về Hoạt Động Mua Bán Hàng Hóa Của Doanh Nghiệp FDI

Ngày 24/12/2013, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan... 

Xem thêm
Bộ Tư Pháp Hướng Dẫn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Về Quan Hệ Hôn Nhân Và Gia Đình Bộ Tư Pháp Hướng Dẫn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Về Quan Hệ Hôn Nhân Và Gia Đình

Ngày 31/12/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 22/2013/TT-BTP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài....

Xem thêm
Bộ Tài Chính Hướng Dân Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán Bộ Tài Chính Hướng Dân Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán

 

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Xem thêm
Bộ Tư Pháp Hướng Dẫn Tập Sự Hành Nghề Công Chứng Bộ Tư Pháp Hướng Dẫn Tập Sự Hành Nghề Công Chứng

Ngày 03/01/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành  nghề công chứng.

Xem thêm
Quy Định Về Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Vốn ODA Và Nguồn Vốn Vay Ưu Đãi Của Nhà Tài Trợ Quy Định Về Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Vốn ODA Và Nguồn Vốn Vay Ưu Đãi Của Nhà Tài Trợ

Ngày 09/01/2014, Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP...

Xem thêm