Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Điều Kiện Thế Chấp Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai Điều Kiện Thế Chấp Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai

Ngày 25/04/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT...

Xem thêm
Điều Kiện Được Giao Đất, Cho Thuê Đất Để Thực  Hiện Đầu Tư Dự Án Điều Kiện Được Giao Đất, Cho Thuê Đất Để Thực Hiện Đầu Tư Dự Án

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai...

Xem thêm
Đất  Không Giấy Tờ Được Xem Xét Cấp Sổ Đỏ 1/7/2014 Đất Không Giấy Tờ Được Xem Xét Cấp Sổ Đỏ 1/7/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai...

Xem thêm
Từ Ngày 25/5/2014 Chủ Nhà Phải Ký Hợp Đồng Lao Động Khi Thuê Người Giúp Việc Gia Đình Từ Ngày 25/5/2014 Chủ Nhà Phải Ký Hợp Đồng Lao Động Khi Thuê Người Giúp Việc Gia Đình

Ngày 07/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình...

Xem thêm
Doanh Nghiệp Thẩm Định Giá Phải Mua Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Doanh Nghiệp Thẩm Định Giá Phải Mua Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Ngày 28/03/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP...

Xem thêm