Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Điều Kiện Được Giao Đất, Cho Thuê Đất Để Thực  Hiện Đầu Tư Dự Án Điều Kiện Được Giao Đất, Cho Thuê Đất Để Thực Hiện Đầu Tư Dự Án

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai...

Xem thêm
Đất  Không Giấy Tờ Được Xem Xét Cấp Sổ Đỏ 1/7/2014 Đất Không Giấy Tờ Được Xem Xét Cấp Sổ Đỏ 1/7/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai...

Xem thêm
Từ Ngày 25/5/2014 Chủ Nhà Phải Ký Hợp Đồng Lao Động Khi Thuê Người Giúp Việc Gia Đình Từ Ngày 25/5/2014 Chủ Nhà Phải Ký Hợp Đồng Lao Động Khi Thuê Người Giúp Việc Gia Đình

Ngày 07/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình...

Xem thêm
Doanh Nghiệp Thẩm Định Giá Phải Mua Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp Doanh Nghiệp Thẩm Định Giá Phải Mua Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Ngày 28/03/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP...

Xem thêm
Phương Pháp Tính Giá Chung Đối Với Hàng Hóa Dịch Vụ Phương Pháp Tính Giá Chung Đối Với Hàng Hóa Dịch Vụ

Ngày 17/02/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 25/2014/TT-BTC quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ...

Xem thêm