DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Nghị Định Xử Phạt VPHC Về Thuế Và Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Nghị Định Xử Phạt VPHC Về Thuế Và Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế

Ngày 16/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, với mức phạt tiền tối đa 200 triệu đồng...

Xem thêm
Nghị Định Xử Phạt VPHC Và Cưỡng Chế Thi Hành Trong Lĩnh Vực Hải Quan Nghị Định Xử Phạt VPHC Và Cưỡng Chế Thi Hành Trong Lĩnh Vực Hải Quan

Ngày 15/10/2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan...

Xem thêm
Quy Chế Thành Lập, Tổ Chức Và Hoạt Động Của Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Quy Chế Thành Lập, Tổ Chức Và Hoạt Động Của Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Ngày 15/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Xem thêm
Thông Tư Quy Định Mẫu Và Nội Dung Của HĐ Cung Ứng LĐ Và HĐ Đưa NLĐ Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Thông Tư Quy Định Mẫu Và Nội Dung Của HĐ Cung Ứng LĐ Và HĐ Đưa NLĐ Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài

Ngày 15/10/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng...

Xem thêm
Nghị Định Hướng Dẫn Mới Về Thủ Tục Thi Hành Án Dân Sự Nghị Định Hướng Dẫn Mới Về Thủ Tục Thi Hành Án Dân Sự

Ngày 14/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết...

Xem thêm