Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Điểm Mới Trong Chính Sách Thu Tiền Sử Dụng Đất Tại Nghị Định Số 45/2014/NĐ-CP Ngày 15/5/2014 Điểm Mới Trong Chính Sách Thu Tiền Sử Dụng Đất Tại Nghị Định Số 45/2014/NĐ-CP Ngày 15/5/2014

Ngày 15/05/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, trong đó có một số điểm mới...

Xem thêm
Điều Kiện Thế Chấp Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai Điều Kiện Thế Chấp Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai

Ngày 25/04/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT...

Xem thêm
Điều Kiện Được Giao Đất, Cho Thuê Đất Để Thực  Hiện Đầu Tư Dự Án Điều Kiện Được Giao Đất, Cho Thuê Đất Để Thực Hiện Đầu Tư Dự Án

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai...

Xem thêm
Đất  Không Giấy Tờ Được Xem Xét Cấp Sổ Đỏ 1/7/2014 Đất Không Giấy Tờ Được Xem Xét Cấp Sổ Đỏ 1/7/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai...

Xem thêm
Từ Ngày 25/5/2014 Chủ Nhà Phải Ký Hợp Đồng Lao Động Khi Thuê Người Giúp Việc Gia Đình Từ Ngày 25/5/2014 Chủ Nhà Phải Ký Hợp Đồng Lao Động Khi Thuê Người Giúp Việc Gia Đình

Ngày 07/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình...

Xem thêm