DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Sửa Đổi Nghị Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thừa Phát Lại Thực Hiện Thí Điểm Tại TP HCM Sửa Đổi Nghị Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thừa Phát Lại Thực Hiện Thí Điểm Tại TP HCM

Ngày 18/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Xem thêm
Nghị Định Hướng Dẫn Luật Luật sư Nghị Định Hướng Dẫn Luật Luật sư

Ngày 14/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư...

Xem thêm
Thông Tư Hướng Dẫn Luật Giám Định Tư Pháp Thông Tư Hướng Dẫn Luật Giám Định Tư Pháp

Ngày 09/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 138/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP...

Xem thêm
Quy Chế Phối Hợp Liên Ngành Trong Công Tác Thi Hành Án Dân Sự Giữa Các Cơ Quan Tư Pháp Quy Chế Phối Hợp Liên Ngành Trong Công Tác Thi Hành Án Dân Sự Giữa Các Cơ Quan Tư Pháp

Để tăng cường sự phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác thi hành án dân sự và những việc liên quan đến công tác thi hành án dân sự...

Xem thêm
Thay Đổi Khoản Vay Nước Ngoài Và Khoản Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế Được Chính Phủ Bảo Lãnh Thay Đổi Khoản Vay Nước Ngoài Và Khoản Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế Được Chính Phủ Bảo Lãnh

Ngày 24/09/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và...

Xem thêm