Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Trả Thưởng Bằng Ngoại Tệ Khi Chơi Trò Chơi Điện Tử Trả Thưởng Bằng Ngoại Tệ Khi Chơi Trò Chơi Điện Tử

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 86/2013/NĐ-CP...

Xem thêm
Đổi Mới Toàn Diện Hoạt Động Hải Quan Đổi Mới Toàn Diện Hoạt Động Hải Quan

Luật Hải quan mới đã được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015...

Xem thêm
Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014

Ngày 23/6/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ Môi trường mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015...

Xem thêm
Một Vài Điểm Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2014 Một Vài Điểm Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Bảo Hiểm Y Tế Năm 2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014...

Xem thêm
Sửa Đổi Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Sửa Đổi Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07/2014 (“Thông Tư 09”) về việc sửa đổi, bổ sung...

Xem thêm