Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Bỏ Tờ Khai Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính Theo Quý Bỏ Tờ Khai Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính Theo Quý

Ngày 01 tháng 10 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP...

Xem thêm
Hướng Dẫn Xác Định Khoản Lợi Bất Chính Thu Được Từ Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Hướng Dẫn Xác Định Khoản Lợi Bất Chính Thu Được Từ Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật

Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 149/2014/TT-BTC quy định về số...

Xem thêm
Hướng Dẫn Lấy Ý Kiến Xây Dựng Chính Sách Về Lao Động Hướng Dẫn Lấy Ý Kiến Xây Dựng Chính Sách Về Lao Động

Ngày 06/10/2014, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư...

Xem thêm
Người Nước Ngoài Được Sở Hữu Nhà Ở Tại Việt Nam Theo Luật Nhà Ở 2014 Người Nước Ngoài Được Sở Hữu Nhà Ở Tại Việt Nam Theo Luật Nhà Ở 2014

Ngày 25 tháng 11 vừa qua, Luật sửa đổi bổ sung Luật Nhà ở...

Xem thêm
Những Điểm Mới Của Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Những Điểm Mới Của Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực...

Xem thêm