Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Hướng Dẫn Xác Định Khoản Lợi Bất Chính Thu Được Từ Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Hướng Dẫn Xác Định Khoản Lợi Bất Chính Thu Được Từ Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật

Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 149/2014/TT-BTC quy định về số...

Xem thêm
Hướng Dẫn Lấy Ý Kiến Xây Dựng Chính Sách Về Lao Động Hướng Dẫn Lấy Ý Kiến Xây Dựng Chính Sách Về Lao Động

Ngày 06/10/2014, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư...

Xem thêm
Người Nước Ngoài Được Sở Hữu Nhà Ở Tại Việt Nam Theo Luật Nhà Ở 2014 Người Nước Ngoài Được Sở Hữu Nhà Ở Tại Việt Nam Theo Luật Nhà Ở 2014

Ngày 25 tháng 11 vừa qua, Luật sửa đổi bổ sung Luật Nhà ở...

Xem thêm
Những Điểm Mới Của Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Những Điểm Mới Của Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực...

Xem thêm
Cải Cách, Đơn Giản Các Thủ Tục Hành Chính Về Thuế Cải Cách, Đơn Giản Các Thủ Tục Hành Chính Về Thuế

Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định...

Xem thêm