Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Mở Rộng Thẩm Quyền Chứng Thực Của UBND Cấp Xã Theo Nghị Định 23/2015/NĐ-CP Mở Rộng Thẩm Quyền Chứng Thực Của UBND Cấp Xã Theo Nghị Định 23/2015/NĐ-CP

Ngày 16/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP...

Xem thêm
Lần Đầu Tiên Có Nghị Định Quy Định Về Việc Cấp Ý Kiến Pháp Lý Lần Đầu Tiên Có Nghị Định Quy Định Về Việc Cấp Ý Kiến Pháp Lý

Ngày 26/5/2015, Chính phủ đã ban hành lần đầu tiên...

Xem thêm
Quy Định Cụ Thể Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu Trong Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Quy Định Cụ Thể Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu Trong Lựa Chọn Nhà Đầu Tư

Ngày 17/03/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP...

Xem thêm
Quy Định Mới Về  Việc Người Lao Động Việt Nam Làm Việc Cho Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Tại Việt Nam Quy Định Mới Về Việc Người Lao Động Việt Nam Làm Việc Cho Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Tại Việt Nam

Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội...

Xem thêm