DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Thắt Chặt Quản Lý Công Ty Quản Lý Quỹ Nước Ngoài

Ngày 28/6/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài...

Xem thêm
Gửi Báo Cáo Điện Tử Qua Hệ Thống Công Bố Thông Tin Chứng Khoán

Ngày 11/9/2013, Ủy ban Chứng khoán nhà nước ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBCK về Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước..

Xem thêm
Thông Tư Hướng Dẫn Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Sửa Đổi, Bổ Sung

Ngày 15/8/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân...

Xem thêm
Tăng 9,6% Lương Hưu Từ 01/09/2013

Ngày 15/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Xem thêm
Quy Định Mới Về Việc Quản Lý Và Sử Dụng Internet

Ngày 15/7/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng...

Xem thêm