Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Sửa Đồi Phạm Vi Điều Chỉnh, Cách Tính, Nội Dung Tổng Dự Toán Trong Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Sửa Đồi Phạm Vi Điều Chỉnh, Cách Tính, Nội Dung Tổng Dự Toán Trong Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý...

Xem thêm
Những Hướng Dẫn & Bổ Sung Tại Nghị Định Mới Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp Những Hướng Dẫn & Bổ Sung Tại Nghị Định Mới Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Ngày 12/03/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP...

Xem thêm
Mở Rộng Thẩm Quyền Chứng Thực Của UBND Cấp Xã Theo Nghị Định 23/2015/NĐ-CP Mở Rộng Thẩm Quyền Chứng Thực Của UBND Cấp Xã Theo Nghị Định 23/2015/NĐ-CP

Ngày 16/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP...

Xem thêm
Lần Đầu Tiên Có Nghị Định Quy Định Về Việc Cấp Ý Kiến Pháp Lý Lần Đầu Tiên Có Nghị Định Quy Định Về Việc Cấp Ý Kiến Pháp Lý

Ngày 26/5/2015, Chính phủ đã ban hành lần đầu tiên...

Xem thêm