Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Một Số Quy Định Mới Về Đăng Ký Doanh Nghiệp Một Số Quy Định Mới Về Đăng Ký Doanh Nghiệp

Ngày 23/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP (“Nghị Định 108”) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (“Nghị Định 78”) về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm
Luật Đầu Tư 2014: Một Số Quy Định Bất Cập Khi Áp Dụng Ở Thực Tế Luật Đầu Tư 2014: Một Số Quy Định Bất Cập Khi Áp Dụng Ở Thực Tế

Sau hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn, Luật Đầu tư 2014 đã có những tác động tích cực...

Xem thêm
Những Bất Cập Liên Quan Đến Việc Sở Hữu Nhà Của Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Tại Việt Nam Những Bất Cập Liên Quan Đến Việc Sở Hữu Nhà Của Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Tại Việt Nam

Mới chỉ hơn 01 năm kể từ ngày Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014...

Xem thêm
Chế Định Đại Diện Trong Bộ Luật Dân Sự 2015 Chế Định Đại Diện Trong Bộ Luật Dân Sự 2015

Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015...

Xem thêm