DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Bộ Tư Pháp Khẳng Định Bộ Xây Dựng Hướng Dẫn Trái Luật Bộ Tư Pháp Khẳng Định Bộ Xây Dựng Hướng Dẫn Trái Luật

Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)- Bộ Tư pháp vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xử lý những nội dung không phù hợp...

Xem thêm
Bảo Hiểm Bắt Buộc Trách Nhiệm Dân Sự Của Chủ Xe Cơ Giới Bảo Hiểm Bắt Buộc Trách Nhiệm Dân Sự Của Chủ Xe Cơ Giới

Ngày 20/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 214/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định ...

Xem thêm
Các Biện Pháp Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Và Xử Lý Hành Vi Chống Người Thi Hành Công Vụ Các Biện Pháp Phòng Ngừa, Ngăn Chặn Và Xử Lý Hành Vi Chống Người Thi Hành Công Vụ

Ngày 17/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Xem thêm
Hướng Dẫn Giám Sát Tuân Thủ Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán Hướng Dẫn Giám Sát Tuân Thủ Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán

Ngày 16/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 193/2013/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán...

Xem thêm
Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng

Ngày 16/12/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng...

Xem thêm