DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Những Chính Sách Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/1/2014 Những Chính Sách Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/1/2014

Từ ngày 1/1/2014 sẽ có nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như quy định mới về hoạt động quảng cáo, thẩm định giá hoặc thuế giá trị gia tăng, mức lương tối thiểu chung và mức đóng BHXH… 
 

Xem thêm
Một Số Điểm Đáng Chú Ý Của Luật Thuế GTGT (sửa đổi) Một Số Điểm Đáng Chú Ý Của Luật Thuế GTGT (sửa đổi)

Ngày 19/06/2013, Quốc Hội đã thông qua Luật số 31/2013 QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014.

Xem thêm
Sửa Đổi Quy Định Về Hợp Đồng Trong Hoạt Động Xây Dựng Sửa Đổi Quy Định Về Hợp Đồng Trong Hoạt Động Xây Dựng

Ngày 11/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 207/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP...

Xem thêm
Hướng Dẫn Chi Tiết Về Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp Hướng Dẫn Chi Tiết Về Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp

Ngày 3/12/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4785/LĐTBXH-LĐTB...

Xem thêm
Bộ Xây Dựng Hướng Dẫn Công Tác Phát Triển Và Quản Lý Nhà Ở Bộ Xây Dựng Hướng Dẫn Công Tác Phát Triển Và Quản Lý Nhà Ở

Ngày 28/11/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 2532/BXD-QLN trả lời Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về việc hướng dẫn một số nội dung...

Xem thêm