DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Hướng Dẫn Xử Phạt Hành Chính Đối Với Người Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Hướng Dẫn Xử Phạt Hành Chính Đối Với Người Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài

Ngày 06/12/2013, Liên bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại giao đã ban hành Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục...

Xem thêm
Biểu Phí Dịch Vụ Thanh Toán Qua Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Biểu Phí Dịch Vụ Thanh Toán Qua Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Ngày 05/12/2013, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 26/2013/TT-NHNN quy định Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Xem thêm
Hoạt Động Cho Vay Bằng Ngoại Tệ Đối Với Khách Hàng Là Người Cư Trú Hoạt Động Cho Vay Bằng Ngoại Tệ Đối Với Khách Hàng Là Người Cư Trú

Ngày 6/12/2013, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 29/2013/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng...

Xem thêm
Quản Lý Nợ Của Doanh Nghiệp Do Nhà Nước Nắm Giữ 100% Vốn Điều Lệ Quản Lý Nợ Của Doanh Nghiệp Do Nhà Nước Nắm Giữ 100% Vốn Điều Lệ

Ngày 9/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 206/2013/NÐ-CP quy định việc quản lý nợ, xử lý các khoản nợ tồn đọng của doanh nghiệp...

Xem thêm
Quy Định Về Xử Lý Tiền Giả, Tiền Nghi Giả Trong Ngành Ngân Hàng Quy Định Về Xử Lý Tiền Giả, Tiền Nghi Giả Trong Ngành Ngân Hàng

Ngày 05/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 28/2013/TT-NHNN quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng...

Xem thêm