DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Tổ Chức Tín Dụng Nhà Nước Phải Duy Trì Số Dư Tiền Gửi Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tổ Chức Tín Dụng Nhà Nước Phải Duy Trì Số Dư Tiền Gửi Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Ngày 19/11/2013, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 23/2013/TT-NHNN quy định về việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền...

Xem thêm
Bộ Tài Chính Được Phép Phát Hành Trái Phiếu Tạm Thời Bộ Tài Chính Được Phép Phát Hành Trái Phiếu Tạm Thời

Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 167/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2012/TT-BTC...

Xem thêm
Quy Định Về Điều Kiện, Trình Tự Ngừng, Giảm Mức Cung Cấp Điện Quy Định Về Điều Kiện, Trình Tự Ngừng, Giảm Mức Cung Cấp Điện

Ngày 14/11/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BCT quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện...

Xem thêm
Tổng Cục Hải Quan Chỉ Đạo Tăng Cường Thu Hồi Nợ Thuế Năm 2013 Tổng Cục Hải Quan Chỉ Đạo Tăng Cường Thu Hồi Nợ Thuế Năm 2013

Ngày 19/11/2013, Tổng cục Hải quan có Công văn 6939/TCHQ-TXNK đẩy mạnh thực hiện thu hồi nợ thuế theo Quyết định số 775/QĐ-TCHQ...

Xem thêm
Người Nộp Thuế Phải Có Vốn Chủ Sở Hữu 10 Tỷ Đồng Trở Lên Mới Được Bảo Lãnh Thuế Người Nộp Thuế Phải Có Vốn Chủ Sở Hữu 10 Tỷ Đồng Trở Lên Mới Được Bảo Lãnh Thuế

Ngày 19/11/2013, Tổng cục Hải quan có Công văn số 6938/TCHQ-TXNK trả lời công văn số 0883/CV-ANA ngày 8/11/2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thiết bị Công nghiệp Việt Nam về việc bảo lãnh thuế....

Xem thêm