Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Quy Định Xác Định, Trích Lập, Quản Lý Và Sử Dụng Khoản Dự Phòng Rủi Ro Của Ngân hàng Nhà Nước VN Quy Định Xác Định, Trích Lập, Quản Lý Và Sử Dụng Khoản Dự Phòng Rủi Ro Của Ngân hàng Nhà Nước VN

 

Ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xem thêm
Quy Định Về Giao Nhận, Bảo Quản, Vận Chuyển Tiền Mặt, Tài Sản Quý, Giấy Tờ Có Giá Quy Định Về Giao Nhận, Bảo Quản, Vận Chuyển Tiền Mặt, Tài Sản Quý, Giấy Tờ Có Giá

Ngày 06/01/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 01/2014/TT-NHNN quy định về việc giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

Xem thêm
Chính Sách Miễn, Giảm Tiền Sử Dụng Đất Chính Sách Miễn, Giảm Tiền Sử Dụng Đất

Ngày 02/01/2014, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 25/TCT-CS về việc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg.

Xem thêm
Hướng Dẫn Đặt Tiền Để Bảo Đảm Thay Thế Tạm Giam Hướng Dẫn Đặt Tiền Để Bảo Đảm Thay Thế Tạm Giam

Ngày 14/11/2013, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành...

Xem thêm
Giấy Phép Hoạt Động, Chế Độ Báo Cáo Của Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động Giấy Phép Hoạt Động, Chế Độ Báo Cáo Của Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động

Ngày 08/01/2014, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều...

Xem thêm