Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Bộ Tài Chính Hướng Dân Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán Bộ Tài Chính Hướng Dân Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán

 

Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Xem thêm
Bộ Tư Pháp Hướng Dẫn Tập Sự Hành Nghề Công Chứng Bộ Tư Pháp Hướng Dẫn Tập Sự Hành Nghề Công Chứng

Ngày 03/01/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành  nghề công chứng.

Xem thêm
Quy Định Về Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Vốn ODA Và Nguồn Vốn Vay Ưu Đãi Của Nhà Tài Trợ Quy Định Về Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Vốn ODA Và Nguồn Vốn Vay Ưu Đãi Của Nhà Tài Trợ

Ngày 09/01/2014, Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP...

Xem thêm
Chính Phủ Hướng Dẫn Việc AD, Thi Hành Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Trường Giáo Dưỡng Chính Phủ Hướng Dẫn Việc AD, Thi Hành Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đưa Vào Trường Giáo Dưỡng

 

Ngày 10/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Xem thêm
Hướng Dẫn Chế Độ Quản Lý Tài Chính Đối Với Doanh Nghiệp Kinh Doanh Xổ Số Hướng Dẫn Chế Độ Quản Lý Tài Chính Đối Với Doanh Nghiệp Kinh Doanh Xổ Số

Ngày 02/01/2014, Bộ trưởng Bộ tài chính bàn hành Thông tư 01/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Xem thêm