DMCA.com Protection Status

Nghị Định Về Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giá, Phí, Lệ Phí, Hóa Đơn

Ngày 24/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn...

Theo đó, các hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng sẽ bị phạt từ 2 – 4 triệu đồng.
Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn, ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế, lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua sẽ bị phạt từ 4 – 8 triệu đồng.

Phạt từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn.

Nghị định có hiệu lực từ 09 tháng 11 năm 2013.