DMCA.com Protection Status

Hướng Dẫn Việc Điều Chỉnh Cơ Cấu Căn Hộ Các Dự Án Nhà Ở Thương Mại, Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Theo đó, các trường hợp được chuyển đổi là những dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đã được phê duyệt, nhưng chưa triển khai thi công xây dựng hoặc đã được triển khai thi công nhưng cơ cấu căn hộ hoặc mục đích sử dụng nhà ở thương mại không phù hợp với nhu cầu của thị trường. Trường hợp chủ đầu tư đã ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán với khách hàng thì trước khi thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ, điều chỉnh mục đích sử dụng thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả khách hàng đã ký hợp đồng. Các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có quy mô từ 500 căn hộ trở lên thì phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi.

Việc chuyển đổi phải tuân theo các nguyên tắc nhất định. Sở Xây dựng sẽ là đầu mối tiếp nhận, thụ lý và tổ chức thẩm định hồ sơ xin chuyển đổi trước khi Ủy ban nhân dân ký ban hành quyết định cho phép chuyển đổi. Thời gian thẩm định, ra quyết định không được quá 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đơn xin phép điều chỉnh, chuyển đổi phải thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22 tháng 04 năm 2013.