DMCA.com Protection Status

Giảm Tiền Thuê Đất Cho Doanh Nghiệp Đang Thực Hiện Khấu Trừ Tiền Bồi Thường Vào Tiền Thuê Đất

Ngày 14/11/2013, Tổng Cục thuế có Công văn số 3856/TCT-CS gửi Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn về giảm tiền thuế đất theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC.

Theo hướng dẫn tại Công văn, trường hợp các doanh nghiệp có dự án được nhà nước cho thuê đất và đang thực hiện khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất phải nộp, thì thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất. Trong đó, mức giảm là 50% (năm mươi phần trăm) số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2013, năm 2014. Trường hợp sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 2014 vẫn lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 2014 bằng 2 lần số tiền phải nộp của năm 2010.

Các hướng dẫn trên đây cũng được áp dụng với các doanh nghiệp thuộc các địa bàn khác khi rơi vào các trường hợp tương tự.