DMCA.com Protection Status

Điều Kiện Để Được Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở Đối Với Cá Nhân Nước Ngoài

Theo quy định tại Quyết định này, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng như cá nhân nước ngoài thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với điều kiện phải có giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật và một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại Quyết định này.

Đối với hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì nộp đơn và nhận Giấy chứng nhận tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. Đối với chủ sở hữu là người nước ngoài thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai tại Hà Nội.

Quyết định cũng nêu rõ nguyên tắc cấp giấy chứng nhận, những trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, những trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2013.