DMCA.com Protection Status

Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Công Khai Thông Tin Tài Chính Đối Với Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước

Ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 171/2013/TT-BTC hướng dẫn công khai Thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Thông tư yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán; các chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; và các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp như Bộ Tài chính, Sở Tài chính phải thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Theo đó, từ ngày 05/01/2014, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải công khai thông tin năm về kết quả kinh doanh; các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động; tình hình chấp hành các nghĩa vụ đối với người lao động như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm... (nếu có); tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng, năm trước liền kề của từng viên chức quản lý doanh nghiệp; nhận xét, đánh giá, khuyến nghị của chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác đối với tình hình tài chính của doanh nghiệp... cho người lao động thông qua trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, ấn phẩm, niêm yết tại doanh nghiệp và công bố trong Hội nghị người lao động

Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công khai thông tin tài chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu công khai thông tin tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định hoặc công khai thông tin tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định; bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu thực hiện việc công khai thông tin tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định hoặc thông tin, số liệu công khai thông tin tài chính sai sự thật.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2014 và thay thế Thông tư số 29/2005/TT-BTC ngày 14/04/2005 của Bộ Tài chính.