DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Điều Chỉnh Tiền Lương Và Thu Nhập Tháng Đã Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Điều Chỉnh Tiền Lương Và Thu Nhập Tháng Đã Đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã  hội đã ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BLDTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó: Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH bao gồm: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc ...

Xem thêm
Điều Kiện Vay Vốn Đầu Tư Ra Nước Ngoài Điều Kiện Vay Vốn Đầu Tư Ra Nước Ngoài

Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt ...

Xem thêm
Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc

Ngày 07/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của ...

Xem thêm
Tăng Mức Lương Tối Thiểu Vùng Từ Ngày 01/01/2019 Tăng Mức Lương Tối Thiểu Vùng Từ Ngày 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng ...

Xem thêm
Tăng Mức Lương Thưởng Đối Với Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam Tăng Mức Lương Thưởng Đối Với Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam

Ngày 07/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn ...

Xem thêm