Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Tăng Mức Lương Thưởng Đối Với Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam Tăng Mức Lương Thưởng Đối Với Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam

Ngày 07/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/09/2012 của các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...

Xem thêm
Một Số Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Y Tế Một Số Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Y Tế

Ngày 17/10/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP ("Nghị Định 146") quy định chi tiết ...

Xem thêm
Điều Chỉnh Lương Hưu Đối Với Lao Động Nữ Điều Chỉnh Lương Hưu Đối Với Lao Động Nữ

Ngày 07/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương ...

Xem thêm
Một Số Quy Định Mới Về Lao Động, Hợp Đồng Lao Động Một Số Quy Định Mới Về Lao Động, Hợp Đồng Lao Động

Ngày 24/10/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP ("Nghị Định 148") sửa đổi bổ sung một ...

Xem thêm
Doanh nghiệp dưới 10 lao động miễn gửi thang, bảng lương Doanh nghiệp dưới 10 lao động miễn gửi thang, bảng lương

Ngày 13/09/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP ("Nghị Định 121") sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP (Nghị Định 49") ngày 14/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

Xem thêm