Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Doanh nghiệp dưới 10 lao động miễn gửi thang, bảng lương Doanh nghiệp dưới 10 lao động miễn gửi thang, bảng lương

Ngày 13/09/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP ("Nghị Định 121") sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP (Nghị Định 49") ngày 14/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

Xem thêm
Một Số Quy Định Mới Về Đăng Ký Doanh Nghiệp Một Số Quy Định Mới Về Đăng Ký Doanh Nghiệp

Ngày 23/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP (“Nghị Định 108”) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (“Nghị Định 78”) về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm
Luật Đầu Tư 2014: Một Số Quy Định Bất Cập Khi Áp Dụng Ở Thực Tế Luật Đầu Tư 2014: Một Số Quy Định Bất Cập Khi Áp Dụng Ở Thực Tế

Sau hơn 1 năm áp dụng vào thực tiễn, Luật Đầu tư 2014 đã có những tác động tích cực...

Xem thêm
Những Bất Cập Liên Quan Đến Việc Sở Hữu Nhà Của Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Tại Việt Nam Những Bất Cập Liên Quan Đến Việc Sở Hữu Nhà Của Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Tại Việt Nam

Mới chỉ hơn 01 năm kể từ ngày Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014...

Xem thêm