Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Điều Kiện Vay Vốn Đầu Tư Ra Nước Ngoài Điều Kiện Vay Vốn Đầu Tư Ra Nước Ngoài

Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, thay thế Thông tư số 10/2006/TT-NHNN ngày 21/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Thông tư này quy định về hoạt động cho vay để ...

Xem thêm
Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc

Ngày 07/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của ...

Xem thêm
Tăng Mức Lương Tối Thiểu Vùng Từ Ngày 01/01/2019 Tăng Mức Lương Tối Thiểu Vùng Từ Ngày 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng ...

Xem thêm
Tăng Mức Lương Thưởng Đối Với Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam Tăng Mức Lương Thưởng Đối Với Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam

Ngày 07/11/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn ...

Xem thêm
Một Số Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Y Tế Một Số Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Y Tế

Ngày 17/10/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP ("Nghị Định 146") quy định chi tiết ...

Xem thêm