DMCA.com Protection Status

Từ 1/6 đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Thủ tướng vừa ban hành nghị định cho phép cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp chỉ cần đăng ký thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Thời gian cấp phép thành lập doanh nghiệp cũng giảm một nửa.

Theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành, phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xem xét hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục qua hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Hồ sơ nộp qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.

Trường hợp người thành lập doanh nghiệp chưa có chữ ký điện tử, việc đăng ký qua mạng điện tử vẫn có thể gửi hồ sơ qua hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Nếu hồ sơ được chấp nhận, doanh nghiệp sẽ in giấy xác nhận nộp hồ sơ qua mạng, sau đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và gửi đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nghị định mới của Thủ tướng cũng quy định rút ngắn thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, từ 10 ngày như trước đây, xuống còn 5 ngày. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp giấy chứng nhận, người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị định 43, doanh nghiệp đăng ký trùng tên với doanh nghiệp trước đó sẽ không phải đổi tên. Mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp, mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

(Theo website Chính phủ)

Các tin khác