DMCA.com Protection Status

Thảo Luận Chính Sách

Cho Phép Nổ Súng Trong Trường Hợp Đặc Biệt Là Rất Cần Thiết Cho Phép Nổ Súng Trong Trường Hợp Đặc Biệt Là Rất Cần Thiết

Chúng ta cần phải tách bạch việc ngăn chặn khả năng người thi hành công vụ lạm dụng quyền hành của mình và việc phải duy trì những biện pháp cần thiết và hữu hiệu để những người này thay mặt nhà nước, thay mặt nhân dân đấu tranh chống tội phạm. Cho phép người thi hành công vụ được phép nổ súng trong một số trường hợp đặc biệt là một trong những biện pháp cứng rắn cần thiết đó, Ths, luật sư Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập ...

Xem thêm
“Nếu Bỏ Công Chứng, Quản Lý Đất Đai Sẽ Hỗn Loạn” “Nếu Bỏ Công Chứng, Quản Lý Đất Đai Sẽ Hỗn Loạn”

Bắt buộc hay không bắt buộc công chứng đối với các giao dịch về quyền sử dụng đất là quy định còn gây ...

Xem thêm
Góp ý Dự thảo Hiến pháp sửa đổi: Dấu ấn mang tính lịch sử Góp ý Dự thảo Hiến pháp sửa đổi: Dấu ấn mang tính lịch sử

Sau bài viết “Bình đẳng các thành phần kinh tế bàn về định hướng, các thành phần kinh tế đều là bộ phận ...

Xem thêm
Thị Trường Bất Động Sản Đóng Băng Có Lỗi Từ Chính Sách Thị Trường Bất Động Sản Đóng Băng Có Lỗi Từ Chính Sách

Xung quanh những nguyên nhân khiến thị trường bất động sản đóng băng thời gian qua, Chủ tịch Tập đoàn ...

Xem thêm
Phạt Chậm Trả Cổ Tức, Không Đơn Giản! Phạt Chậm Trả Cổ Tức, Không Đơn Giản!

Việc trao quyền phạt cho cổ đông nhà nước khi doanh nghiệp chậm trả cổ tức đã tạo ra nhiều ý kiến trái ...

Xem thêm