DMCA.com Protection Status

Thảo Luận Chính Sách

Đào tạo luật sư phải gắn với sử dụng Đào tạo luật sư phải gắn với sử dụng

  Bước vào thời kỳ hội nhập, nhiều doanh nghiệp, thậm chí Chính phủ đã bị “lép vế’, chịu phần thua thiệt trong những vụ tranh chấp thương mại quốc tế, mà một phần do Việt Nam không có luật sư (LS) đủ khả năng tư vấn pháp luật quốc tế. Do vậy, Đề án Đào tạo LS phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008-2010 (Đề án 544) được ban hành như một giải pháp cấp bách để lấp “chỗ trống” này. Đào tạo “từ nóc” ...

Xem thêm
Chứng cứ pháp lý về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông (Kỳ 8): Cần sớm có Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Chứng cứ pháp lý về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông (Kỳ 8): Cần sớm có Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển

Mặc dù hiện nay căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông, song Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở ...

Xem thêm
Chứng cứ pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông (kỳ 7) Chứng cứ pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông (kỳ 7)

Việc Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) không được tuân thủ một cách triệt để trong ...

Xem thêm
Nguyên tắc để giữ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông Nguyên tắc để giữ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

Kỳ 5: Giải quyết tranh chấp phải trên cơ sở Luật Quốc tế Theo PGS.TS. Nguyễn Bá Diến – Giám đốc Trung ...

Xem thêm
Nhà ở đang xây dựng cũng được dùng để bảo đảm? Nhà ở đang xây dựng cũng được dùng để bảo đảm?

Mặc dù Nghị định 163/CP về giao dịch bảo đảm đã quy định về tài sản hình thành trong tương lai là một ...

Xem thêm