Luật sư chính

Lại Thị Hồng
Chuyên viên tư vấn
Nguyễn Tuấn Anh
Luật sư
Lương Thị Hồng Nhung
Chuyên viên tư vấn
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chuyên viên tư vấn
Phan Công Tiến
Trợ lý Luật sư

Lại Thị Hồng

Chuyên viên tư vấn
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sỹ Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện Tư pháp).

Kinh nghiệm
 • Hơn 9 năm kinh nghiệm tư vấn về bất động sản, dự án bất động sản;

 • Tham gia soạn thảo, đàm phán hợp đồng trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản;

 • Từng tham gia tư vấn và hỗ trợ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án;

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổng công ty lớn của nhà nước.

Thông tin liên hệ

Email: laihong@smic.org.vn

Nguyễn Đức Thành

Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
 • Kinh nghiệm tư vấn cho các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; Tư vấn các Hợp đồng/Giao dịch liên quan đến sáp nhập doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng và giải quyết tranh chấp.

 • Kinh nghiệm tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài;

 • Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước;

 • Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức và các đối tác nước ngoài.

Thông tin liên hệ

Email: thanhnd@smic.org.vn

Nguyễn Tuấn Anh

Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thông tin liên hệ

Email: anhnt@smic.org.vn

Lương Thị Hồng Nhung

Chuyên viên tư vấn
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sỹ Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng/Giao dịch trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, hợp đồng mua bán các sản phẩm bất động sản; Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng;

 • Có kinh nghiệm tham gia tư vấn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, lao động, báo chí, bán vốn của doanh nghiệp nhà nước;

 • Có kinh nghiệm trong việc tư vấn các thủ tục để thực hiện việc xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện cho doanh nghiệp;

 • Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống văn bản nội bộ của doanh nghiệp;

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin liên hệ

Email: nhunglth@smic.org.vn

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên tư vấn
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sĩ Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng/Giao dịch trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, hợp đồng mua bán các sản phẩm bất động sản…; Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng;

 • Có kinh nghiệm tham gia tư vấn trong các dự án có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước;

 • Có kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ tranh chấp ở trong nước;

 • Có quan hệ sâu rộng và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin liên hệ

Email: nhungnth@smic.org.vn

Phan Công Tiến

Trợ lý Luật sư
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Kinh nghiệm
 • 03 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp các vụ án hành chính, dân sự, kinh tế, hình sự …;

 • Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp, đất đai, giấy phép con …;

 • Kinh nghiệm thực tế giải quyết các vụ án kinh tế, dân sự, hành chính … tại Tòa án và Trọng tài;

 • Có kinh nghiệm đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế với đối tác, đại diện cho khách hàng làm việc với đối tác và cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài tố tụng.

Thông tin liên hệ

Email: tienpc@smic.org.vn