Ban giám đốc

TS., LS. Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch Hội đồng thành viên
TS., LS. Lê Thành Vinh
Phó Giám Đốc
LS. Bùi Hồng Hải
Phó Giám Đốc kiêm Trưởng Phòng Tranh Tụng

TS.,LS. Vũ Đặng Hải Yến

Giám Đốc
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội ); Thạc sỹ Luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội); Tiến sỹ Luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực thương mại quốc tế; Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng/Giao dịch trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng,…; Giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng;

 • Có kinh nghiệm tham gia tư vấn trong các dự án có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước;

 • Có kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ tranh chấp ở trong nước và quốc tế;

 • Có quan hệ sâu rộng và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin liên hệ

Email: yenvdh@smic.org.vn

TS., LS. Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Cử nhân Hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia); Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học Irvine, Hoa Kỳ); Tiến sỹ Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ).

Kinh nghiệm

Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn về bất động sản, đầu tư, chứng khoán, tài chính, xây dựng, tranh tụng…; Tham gia tư vấn và trực tiếp điều hành việc xây dựng và triển khai nhiều dự án bất động sản quy mô lớn; Tham gia đàm phán nhiều hợp đồng giá trị lớn cho các đối tác trong và ngoài nước, tham gia bào chữa nhiều vụ việc tranh chấp về kinh doanh, thương mại; Có mối quan hệ sâu rộng với các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp; Được nhận nhiều bằng khen, giải thưởng của các cơ quan nhà nước, hiệp hội, tiêu biểu là giải thưởng “Doanh nhân văn hóa”, “Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc”, “Luật sư tiêu biểu của năm”, "Sao Đỏ 2014".

Thông tin liên hệ

Email: quyetluatsu@smic.org.vn

TS., LS. Lê Thành Vinh

Phó Giám Đốc
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sỹ Luật (Đại học Deakin, Úc); Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế (Đại học Deakin, Úc); Tiến sỹ Luật (Đại học Monash, Úc).

Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tư vấn cho các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; Tư vấn các Hợp đồng/Giao dịch liên quan đến bất động sản, đặc biệt là tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thực hiện dự án đầu tư bất động sản, giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng, giải thích áp dụng các quy định pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, hải quan và đầu tư xây dựng công trình;

 • Có kinh nghiệm tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài;

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước;

 • Có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu trong các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 • Có kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ tranh chấp ở trong nước và quốc tế;

 • Phụ trách mảng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, doanh nghiệp, thương mại;

 • Có quan hệ sâu rộng và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ và các đối tác nước ngoài.

Thông tin liên hệ

Email: vinhlt@smic.org.vn

TS., LS. Hương Trần Kiều Dung

Phó Giám Đốc
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội); Thạc sỹ Luật (Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp); Tiến sỹ Luật (Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp).

Kinh nghiệm

Hơn 13 năm kinh nghiệm tư vấn về xây dựng và triển khai dự án, quản trị doanh nghiệp, đầu tư, mua bán và sáp nhập, hợp đồng; từng đại diện cho nhiều tập đoàn kinh tế đa quốc gia tiến hành các thủ tục triển khai các dự án đầu tư ở Việt Nam; từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các công ty và tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài như Trưởng ban pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinaroyal; Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam – Thành viên tập đoàn King – Lion (Liên bang Nga); Giám đốc Dự án Aid-coop (Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Gret – Cộng hòa Pháp); là Thành viên Hội Luật gia về quy hoạch đô thị, xây dựng và bất động sản vùng Aquitaine – Cộng hòa Pháp; sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt thành thạo.

Thông tin liên hệ

Email: dunghtk@smic.org.vn

LS. Bùi Hồng Hải

Phó Giám Đốc kiêm Trưởng Phòng Tranh Tụng
Trình độ, năng lực

Cử Nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư (Học viện Tư pháp).

Kinh nghiệm
 • Gần 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về lao động, hợp đồng, đất đai, chuyển nhượng dự án và đại diện tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài;

 • Có kinh nghiệm nhiều năm về tư vấn hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án bất động sản và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đầu tư bất động sản;

 • Có kinh nghiệm tư vấn phương thức, sản phẩm huy độn vốn, bán sản phẩm tại dự án bất động sản;

 • Nhiều năm kinh nghiệm soạn thảo, đàm phán hợp đồng trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản;

 • Từng tư vấn và đại diện cho nhiều tập đoàn kinh tế lớn ký kết và thực hiện các hợp đồng và các dự án đầu tư;

 • Từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng phụ trách pháp lý và kinh doanh trong các công ty và tập đoàn lớn trong nước;

 • Có kinh nghiệm đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế với đối tác, đại diện cho khách hàng làm việc với đối tác và cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài tố tụng;

 • Từng được đào tạo và làm việc tại một số hãng luật uy tín ở Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Email: haibh@smic.org.vn