DMCA.com Protection Status

Ban giám đốc

TS., LS. Vũ Đặng Hải Yến

Giám Đốc
Trình độ, năng lực

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội ); Thạc sỹ Luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội); Tiến sỹ Luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).

Kinh nghiệm

 

  • Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực thương mại quốc tế; Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng/Giao dịch trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng,…; Giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng;

  • Có kinh nghiệm tham gia tư vấn trong các dự án có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

  • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước;

  • Có kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ tranh chấp ở trong nước và quốc tế;

  • Có quan hệ sâu rộng và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Thông tin liên hệ

Email: yenvdh@smic.org.vn

LS. Trần Hồng Phúc

Phó Giám Đốc
Thông tin liên hệ

Email: phucth@smic.org.vn

ThS., LS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Giám đốc
Kinh nghiệm
  • Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng/Giao dịch trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, hợp đồng mua bán các sản phẩm bất động sản…; Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng;
  • Có kinh nghiệm tham gia tư vấn trong các dự án có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
  • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước;
  • Có kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ tranh chấp ở trong nước;
  • Có quan hệ sâu rộng và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Thông tin liên hệ

Email: nhungnth@smic.org.vn
Điện thoại: 0904626414