DMCA.com Protection Status

Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng, Cho Thuê, Mua, Bán Nhà Ở Thuộc Sở Hữu Nhà Nước

Nghị định quy định về quản lý, sử dụng, cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Nhà ở theo Nghị định này bao gồm: nhà công vụ; nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà ở sinh viên; nhà ở cũ.

Nghị định quy định 08 đối tượng được phép thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Các đối tượng này phải đáp ứng các điều kiện: chưa có nhà, chưa được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở hoặc có nhà nhưng diện tích bình quân hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người. Đồng thời, có hộ khẩu thường trú hoặc có hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội tại địa phương nơi có nhà ở cho thuê.

Nghị định cũng đã quy định các đối tượng và điều kiện cụ thể được thuê hoặc thuê mua nhà công vụ, nhà ở sinh viên, nhà ở cũ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2013.