DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng, Chống Rửa Tiền Nghị Định Hướng Dẫn Luật Phòng, Chống Rửa Tiền

Ngày 04/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, thu thập...

Xem thêm
Quản Lý, Bảo Quản Tang Vật, Phương Tiện VPHC Bị Tạm Giữ, Tịch Thu Quản Lý, Bảo Quản Tang Vật, Phương Tiện VPHC Bị Tạm Giữ, Tịch Thu

Ngày 03/10/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP...

Xem thêm
Nghị Định Về Xử Phạt Trục Xuất Người Nước Ngoài Vi Phạm Nghị Định Về Xử Phạt Trục Xuất Người Nước Ngoài Vi Phạm

 

Đây là nội dung của Nghị định số 112/2013 do Chính phủ ban hành ngày 02/10/2013. Nghị định quy định chế độ ăn, ở, thăm gặp, khám, chữa bệnh, sinh hoạt thể dục, thể thao…

Xem thêm
Quy Định Mới Về Quy Trình Giải Quyết Tố Cáo Quy Định Mới Về Quy Trình Giải Quyết Tố Cáo

Ngày 30/09/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo, giải quyết lại tố cáo, bao gồm việc tiếp nhận...

Xem thêm
Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Hưu Trí Và Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện Quy Định Mới Về Bảo Hiểm Hưu Trí Và Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện

Ngày 20/08/2013, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 115/2013/TT-BTC hướng dẫn việc triển khai bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định tại...

Xem thêm