DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Quy Định Mới Về Kiểm Soát Đặc Biệt Đối Với Tổ Chức Tín Dụng Quy Định Mới Về Kiểm Soát Đặc Biệt Đối Với Tổ Chức Tín Dụng

Thông tư 07/2013/TT-NHNN ngày 14/03/2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Xem thêm
Quy Định Về Việc Mua, Bán Vàng Miếng Trên Thị Trường Trong Nước Của NH Nước Ngoài Tại Việt Nam Quy Định Về Việc Mua, Bán Vàng Miếng Trên Thị Trường Trong Nước Của NH Nước Ngoài Tại Việt Nam

Quyết định 16/2013/QĐ-TTg ngày 04/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Xem thêm
Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Chi Phí Quản Lý Dự Án Sử Dụng Vốn Ngân Sách Quy Định Về Quản Lý, Sử Dụng Chi Phí Quản Lý Dự Án Sử Dụng Vốn Ngân Sách

Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 10 /2011/ TT-BTC ngày ...

Xem thêm
Hướng Dẫn Thực Hiện Việc Gia Hạn, Giảm Một Số Khoản Thu Ngân Sách Nhà Nước Hướng Dẫn Thực Hiện Việc Gia Hạn, Giảm Một Số Khoản Thu Ngân Sách Nhà Nước

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn do sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Xem thêm
Về Hoạt Động Chiết Khấu Công Cụ Chuyển Nhượng, Giấy Tờ Có Giá Về Hoạt Động Chiết Khấu Công Cụ Chuyển Nhượng, Giấy Tờ Có Giá

Thông tư 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Xem thêm