DMCA.com Protection Status

Cập Nhật Văn Bản Pháp Luật

Sửa Đổi Quy Định Về Chuyển Doanh Nghiệp 100% Vốn Nhà Nước Thành Công Ty Cổ Phần Sửa Đổi Quy Định Về Chuyển Doanh Nghiệp 100% Vốn Nhà Nước Thành Công Ty Cổ Phần

Ngày 20/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước...

Xem thêm
Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Công Khai Thông Tin Tài Chính Đối Với Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Công Khai Thông Tin Tài Chính Đối Với Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước

Ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 171/2013/TT-BTC hướng dẫn công khai Thông tin tài chính theo quy định tại...

Xem thêm
Tăng Mức Lương Tối Thiểu Vùng Cho Người Lao Động Tăng Mức Lương Tối Thiểu Vùng Cho Người Lao Động

Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP  quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở...

Xem thêm
Xử Phạt HC Trong Hoạt Động TM, SX, Buôn Bán Hàng Giả, Hàng Cấm Và Bảo Vệ Quyền Lợi NTD Xử Phạt HC Trong Hoạt Động TM, SX, Buôn Bán Hàng Giả, Hàng Cấm Và Bảo Vệ Quyền Lợi NTD

 

Ngày 15/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại...

Xem thêm
Quy Định Hướng Dẫn Về Đăng Ký Giá Và Kê Khai Giá Quy Định Hướng Dẫn Về Đăng Ký Giá Và Kê Khai Giá

Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 177/2013/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá...

Xem thêm