DMCA.com Protection Status

Cơ Chế Quản Lý Tài Chính Chương Trình Xúc Tiến Đầu Tư Quốc Gia

Thông tư số 31/2013/TT-BTC ngày 18/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia quy định hỗ trợ 100% chi phí tổ chức triển lãm trong nước và nước ngoài nhằm giới thiệu môi trường đầu tư và kết quả đầu tư tại Việt Nam; hỗ trợ 100% công tác phí cho cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thực hiện tổ chức hoặc tham gia triển lãm; hỗ trợ 70% công tác phí cho 01 đối tượng/1 đơn vị tham gia không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia triển lãm.

Bên cạnh đó, hoạt động tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực và kỹ năng xúc tiến đầu tư cho các cơ quan quản lý Nhà nước cũng có mức hỗ trợ tương tự, cụ thể: Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức khóa đào tạo; hỗ trợ 100% công tác phí cho đối tượng tham gia khóa học là cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước; hỗ trợ 70% công tác phí cho đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham gia khóa học.

Ngoài ra, hỗ trợ 100% kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư của Việt Nam; xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược xúc tiến đầu tư; tổ chức chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài theo chủ đề, lĩnh vực; đào tạo cán bộ xúc tiến đầu tư thuộc các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2013.