DMCA.com Protection Status

Partners

Vu Dang Hai Yen
Director

Vu Dang Hai Yen (DBA, Lawyer)

Director
Qualifications

Bachelor of Law (Hanoi Law University); Master of Economic Law (Hanoi Law University); Doctor of Economic Law (Hanoi Law University).

Experience
 • Having experience in consultancy on international trade; Consulting and participating in negotiation Contracts/Transaction in the field of Commercial, Tax, Finance, Banking,…; Dispute resolution arising out of Contract;

 • Having experience in consultancy on projects funded by the State budget;

 • Having experience in working with competent authorities, huge corporation and State Companies;

 • Having experience in resolving disputes both domestically and internationally;

 • Having extensive relationships and experience in working with competent state agencies.

Contact information

Email: yenvdh@smic.org.vn

Tran Hong Phuc (Lawyer)

Partner
Qualifications

Bachelor of Law (Vietnam National University); Master of Law, Doctor of Law (University of Montesquieu – Bordeaux IV, France).

Experience

Having over 13 years of consulting experience in the field of building and implementing projects, corporate governance, investment, M&A, tax and contracts; representing many multinational corporations in conducting procedures for investment projects in Vietnam; having served key positions in domestic and foreign enterprises such as Head of Legal Division of Vinaroyal Corporation, CEO of Vietnam Urban Development and Investment JSC., – a member of King – Lion Corporation (Russia), Manager of Aid-coop project (Organisation for Research and Technology Transfer of Gret – France); Member of Jurist Association on Urban Planning, Construction and Real Estate, Aquitaine region (France); having proficiency of English, French and Vietnamese languages.

Contact information

Email: phucth@smic.org.vn

ThS.,LS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Giám đốc
Qualifications

 

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sĩ Luật Kinh tế (Đại học Luật Hà Nội)

Experience
 • Có 19 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật thường xuyên/ tranh tụng cho nhiều doanh nghiệp, công ty chứng khoán;

 • Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; Tư vấn và tham gia đàm phán các Hợp đồng/Giao dịch trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, hợp đồng mua bán các sản phẩm bất động sản; 

 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống các văn bản định chế của doanh nghiệp;

 • Có sự am hiểu sâu sắc về cơ cấu bộ máy quản trị, điều hành nội bộ, nghiệp vụ kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực cho sự hoàn thiện của nhiều doanh nghiệp;

 • Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các Công ty đại chúng, Tập đoàn kinh tế lớn.

 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Contact information

Email: nhungnth@smic.org.vn
Phone number: 0904626414